ETAP I - STAN ZEROWY

ZREALIZOWANE / Wykonanie tymczasowego przyłącza energ.  •
ZREALIZOWANE / Roboty ziemne  •
ZREALIZOWANE / Fundamenty  •
ZREALIZOWANE / Izolacje przeciwwilgociowe i cieplna fundamentów  •
ZREALIZOWANE / Instalacja wodno-kanalizacyjna 25%   •
(rozprowadzenie instalacji kanalizacji poziom. i pion, wprowadzenie wody do budynku)
ZREALIZOWANE / Wykonanie chudziaka podłogi na gruncie (piach, chudziak)  •

ETAP II - STAN SUROWY otwarty

ZREALIZOWANE/  Ściany konstrukcyjne parteru

ZREALIZOWANE/ Ściany konstrukcyjne piętra

ZREALIZOWANE/•  Stropy parteru
ZREALIZOWANE/•  Schody

ZREALIZOWANE/  Dach – konstrukcja
ZREALIZOWANE/  Dach – pokrycie i orynnowanie
ZREALIZOWANE/  Ściany działowe

ETAP III - STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY

ZREALIZOWANE/ Stolarka okienna  
ZREALIZOWANE/ Instalacja elektryczna i teletechniczna   
(np. okablowanie, osprzęt, instalacja telefoniczna, domofonowa, alarmowa)
ZREALIZOWANE/ Tynki wewnętrzne  
ZREALIZOWANE/ Instalacja wodno-kanalizacyjna i  C.O.  
(np. kanalizacja wew. Z podejściami do urządzeń, wykonanie instalacji wody użytkowej, wykonanie instalacji c.o.i podłogówki, czerpnia do kominka

ETAP IV - STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY

ZREALIZOWANE/ Podłoża i posadzki

  Elewacje, termoizolacja, balustrady
  Obróbki blacharskie, orynnowanie, podbitki
  Stolarka drzwiowa
  Ocieplenie dachu i wykonanie stropu nad I kondygnacją
  Garaże

POZOSTAŁE: PRZYŁĄCZA DO BUDYNKU, ZAGOSPODAROWANIE TERENU, INNE

ZREALIZOWANE/Przyłącza techniczne (gazowe, elektryczne)    •
ZREALIZOWANE/Przyłącze wodno-kanalizacyne 
Instalacja C.O. (podłączenie pieca, grzejniki)    •
Drogi, chodniki, ogrodzenie, oświetlenie zewnętrzne    •